• Gigamesh | Barcelona
  • REC ENTORNO GIGAMESH 3705

Gigamesh

Aquesta llibreria, fundada a mitjans dels anys 80, és, probablement, la llibreria especialitzada en ciència-ficciófantasia i terror més important d'Espanya, i una de les més importants d'Europa.
A més, ha donat nom a la revista Gigamesh, a l'editorial Gigamesh i al premi Gigamesh.

INFORMACIÓ
  • Carrer de Bailèn, 8
  • 10:00-20:30
  • 10min
  • L1: Arc de Triomf
TAGS
  • Subcultura
Gigamesh